Blanquejament consulta

PROTOCOL PER BLANQUEJAMENT DENTAL EN CONSULTA. CLINICA BAIDEN.

El tractament dura, inicialment, una sessió a la consulta, una setmana posterior de cures especials i una visita de control per avaluar el color final obtingut. En cas que el color hagi evolucionat, però encara no sigui el color desitjat, la visita de revisió servirà per valorar el canvi de color existent en aquell moment i valorar una segona sessió clínica de blanquejament.

Durant la setmana després del blanquejament no es pot fumar o, almenys, reduir al màxim el seu consum. Sobretot el tabac de liar, està totalment prohibit, i a les primeres hores després del tractament.

Cal seguir una “dieta blanca” durant una setmana després del tractament, ja que, alguns aliments i begudes contenen substàncies que aprofiten que els porus de les dents estan oberts i fan ineficaç el producte blanquejant. Queda prohibit: vi negre, carns vermelles, vegetals vermells o morats, salses de tomàquet, cafè, te, carxofes, remolatxa, cireres, fresa, mores, granada, raïm negre, xocolata, cacao, pastanaga, tinta calamar, colorants alimentaris,…

És necessari esperar aquesta setmana post tractament per acabar de valorar el color final, ja que no es tracta d’un resultat immeditat dins les primeres 24 hores.

Si durant els primers dies apareix sensibilitat important, cal trucar a la clínica i se li explicarà quin és el protocol a seguir.