Carilles de composite

El desgast provocat pel bruxisme i un somriure gingival han creat un problema estètic i funcional important.

Mitjançant allargament de les corones de les dents en una primera fase, i carilles de composite un cop la geniva s’ha adaptat a la nova posició, restaurem les funcions perdudes.

Una gran avantatge d’aquest tractament és que pràcticament no cal preparar la dent, les carilles de composite van adherides a la superfície de l’esmalt.

En aquest cas, el tractament del problema funcional de bruxisme fa necessària la confecció d’una placa de descàrrega nocturna.

01Carilles-de-composite0101Carilles-de-composite0201Carilles-de-composite0301Carilles-de-composite0401Carilles-de-composite0501Carilles-de-composite06