Defecte d’esmalt

A vegades, durant la formació de les dents dins el maxilar, un traumatisme o una enfermetat greu poden influir en el desenvolupament correcte del teixits durs dentals, provocant canvis de color que resulten incomodes per a la persona que el pateix. Els materials estètics permeten solucionar aquests casos de manera molt conservadora.

S’observa la lesió per malformació de l’esmalt, la preparació de la dent i l’obturació estètica.

02.DefecteEsmalt0102.DefecteEsmalt0202.DefecteEsmalt03