Implant unitari a la mandíbula

Desde ja fa molt anys, la sol.lució ideal davant la pèrdua d’un queixal unitari, ja sigui a la mandibula com al maxil.lar, és la col.locació d’un implant.
Després d’esperar 4 mesos desde l’extracció, encara que sembli que el volum de geniva pot no ser adecuat, és el volum d’òs el que determina la possibilitat del tractament. En aquest cas, la col.locació de l’implant i la cicatrització guiada de la geniva permetem augmentar el volum de geniva de la zona sense necessitat d’injerts. El resultat és un queixal implantosoportat que per la cara de masticació porta un empast de composite per protegir el cargol que fixa la corona a l’implant. 

Implant unitari a la mandíbulaImplant unitari a la mandíbulaImplant unitari a la mandíbulaImplant unitari a la mandíbulaImplant unitari a la mandíbulaImplant unitari a la mandíbulaImplant unitari a la mandíbulaImplant unitari a la mandíbulaImplant unitari a la mandíbula