Implant Unitari al Sector Anterior

Presentem un cas en què la pèrdua d’una incisiva lateral per problemes periodontals es sol.luciona amb la col.locació d’un implant.

Es veu com la incisiva lateral té una pèrdua total d’òs al voltant, el què provoca mobilitat de la dent.

Uns mesos després de l’extracció, sobre teixits totalment recuperats, es col.loca l’implant amb una corona provisional.

Després d’esperar la osteointegració de l’implant es fa la corona definitiva, atornillada directa.