Implant Unitari

La manca d’una sola dent entre d’altres es la indicació principal per a reposar-la mitjançant una corona corona suportada per un implant intraòssi, en comptes de realitzar la opció classica del «pont». La col.locació de l’implant evita qualsevol actuació agresiva sobre el teixit dental sa de les dents veínes i permet que cada dent (unitat funcional) realitzi la funció per a la que la naturalesa la va dissenyar, evitant sobrecàrregues innecessaries, entre altres avantatges comentades en l’apartat Tractaments.

En aquest cas es rehabilita un segon molar superior, queixal molt important, ja que en presència del seu corresponent inferior, si ell no hi és, l’inferior s’extrueix (sobresurt massa de la geniva) i provoca problemes articulars i higiènics.

A més, al ser l’últim queixal no hi ha l’opció de fer un pont per a tenir una pròtesi fixe…

Imatge 1: Models de guix que mostren com l’últim molar inferior no té el seu corresponent superior, s’observa com sobresurt més que la resta de dents.
Imatge 2: L’últim molar superior es el de l’implant.

01.implantUnitari101.implantUnitari2