Malposició anterior

Petits defectes de la posició de les dents anteriors no alteren el correcte funcionament de la boca però sí dificulten la higiene dels espais entre les dents, el que facilita l’acumulació de placa bacteriana i augmenta el risc de càries i problemes gingivals.
Evidentment, en funció del grau de malposició hi haurá un problema estètic afegit.

En aquest cas s’observa la malposició dels incisius laterals superiors, situació més típica en les noies que en els nois, que provoca acúmul de placa observable en la primera imatge i somriure «de conill».

Amb els materials estètics podem corregir la malposició i treure el complexe estètic de la pacient sense llimar per rès el teixit dental, aquests materials van adherits a la superfície de la dent, tal com s’observa a la tercera imatge.

03.MalposicioAnterior0103.MalposicioAnterior0203.MalposicioAnterior03