Obturacions per càries

El diagnòstic de les càries requereix tot sovint de radiografíes per a detectar caries que es troben entre les dents, aquí veien un exemple en el que hi ha hagut noves caries aparegudes sota restauracions estètiques antigues. S’observa l’estat inicial, la preparació de les dents i el resultat després de la obturació definitiva.

01.ObturacionsCaries0101.ObturacionsCaries0201.ObturacionsCaries03