Ortodòncia Invisible

A la nostra clínica oferim, a més dels tractaments d’ortodòncia convencionals, Invisalign, nom del tractament revolucionari en ortodòncia que permet corregir la malposició dentària sense necessitat de portar «ferros».

Després d’un estudi previ del problema i de com es vol solucionar, una seqüència d’aparells de plàstic molt fins i que es van col.locant a la boca progressivament s’encarreguen de moure les dents.

Els aparells es porten tot el dia, tot hi que es treuen per menjar.

Es presenta un cas amb malposició anterior solucionada amb ortodòncia invisible.
Les tres primeres imatges mostren l’estat inicial de la boca.
Les imatges oclusals mostren el abans i el després de la forma de l’arcada dentaria. Al centre s’observen les plaquetes a mig col.locar. També s’observa com, al acabar el tractament, convé col.locar una retenció (preferentment metàl.lica) per darrere de les dents, durant almenys el mateix temps que s’ha tardat en realitzar els moviments (en aquest cas 20 mesos)
Les tres darreres imatges mostren el resultat final amb les plaquetes col.locades. Es convenient dormir amb elles durant el temps de retenció per estabilitzar la nova posició de les dents.

01.OrtodonciaInvisible0101.OrtodonciaInvisible0201.OrtodonciaInvisible0301.OrtodonciaInvisible04