Rehabilitaciò completa fixe amb dents de resina

Les radiografies mostren la situació incial amb poques dents remanents i la sol.lució amb implants i pròtesi fixe cargolada. «Pròtesi hibrida».
És important recordar que és una pròtesi fixe però amb dents de resina, cal cambiar les dents cada 6 o 7 anys segons el desgast que es va observant.
Es recomana quant la pèrdua de volum de la geniva obliga a usar geniva artificial per evitar que es vegin unes dents excessivament llargues.

Rehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resinaRehabilitació completa fixe amb dents de resina