Rehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmica

La rehabilitació maxilar fixe sobre implants que requereix geniva artificial també es pot fer completament amb ceràmica, és mes dificil aconseguir l’efecte estètic de la geniva artificial, y el tractament complert és bastant més car que amb dents de resina, però si el manteniment és bo, no cal cambiar les dents en almenys 15 anys… o el que duri…
Es veu la situació inicial amb una rehabilitació mal planificada i la sol.lució amb nous implants i corregint els paràmetres equivocats de les pròtesis.

En aquest cas s’observa la rehabilitació mandibular amb pròtesi removible sobre implants, el que es denomina «sobredentadura».

Rehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmicaRehabilitació completa fixe maxilar sobre implants amb dents de ceràmica