Tractament de la oclusió i estabilització de les articulacions

A vegades hi ha persones que les seves articulacions i la oclusió de les dents no van alhora. Per tancar completament les dents les articulacions de la boca «surten de lloc», això pot provocar problemes inflamatoris i fins i tot degeneratius que poden arribar a ser molt dolorosos i crònics.
La detecció precoç, el diagnòstic i el tractament, «equlibrar la oclusió», és molt important per evitar futurs problemes.
En aquest cas, després de portat una fèrula de relaxació durant un temps, s’observa com la posició que determinen les articualcions «bisagres», no coincideix amb la de les dents. Cal fer un tallat selectiu de les dents que toquen primer (prematuritats) i afegir composite en altres dents per aconseguir una oclusió estable en la posició estable de les articulacions.

TractamentDeLaOclusioEstabilitzacioDeLesArticulacionsTractamentDeLaOclusioEstabilitzacioDeLesArticulacionsTractamentDeLaOclusioEstabilitzacioDeLesArticulacionsTractamentDeLaOclusioEstabilitzacioDeLesArticulacionsTractamentDeLaOclusioEstabilitzacioDeLesArticulacionsTractamentDeLaOclusioEstabilitzacioDeLesArticulacionsTractamentDeLaOclusioEstabilitzacioDeLesArticulacions